เกี่ยวกับเรา

     บริษัท จีบีเอฟ ฟู้ด จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ตั้งอยู่ที่ 689 ชั้น 30 ซอย สุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 บริษัทเรามีเป้าหมายในการทำธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงรสและอาหารพร้อมรับประทาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า GBF โดยการนำเสนอสู่ผู้บริโภคโดยตรง หรือ ผู้ประกอบการที่สนใจในผลิตภัณฑ์เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจบริษัท จีบีเอฟ ฟู้ด จำกัดอีกทั้งบริษัทเรามีความยินดีที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจจะนำผลิตภัณฑ์ไปประกอบธุรกิจหรือนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองในทุกรูปแบบก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GBF บริษัทจะต้องคัดเลือกผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตภายใต้ระบบ GMP และ HACCP จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งเด็กและผู้ใหญ่


03 กันยายน 2563

ผู้ชม 3094 ครั้ง

Engine by shopup.com